Week 1 – Dag 1 – ONS GOD IS ALLES BEHALWE SUINIG

2Sam 12:7  Toe sê Natan vir Dawid: U is die man! So sê die HERE, die God van Israel: Ék het jou as koning gesalf oor Israel, en Ék het jou gered uit die hand van Saul;

2Sam 12:8  en Ek het die huis van jou heer aan jou gegee, en die vroue van jou heer in jou skoot, en Ek het die huis van Israel en Juda aan jou gegee; en as dit te min was, sou Ek aan jou nog meer sulke dinge daarby wil voeg.

2Sam 12:7  And Nathan said to David, Thou are the man. Thus says LORD, the God of Israel, I anointed thee king over Israel, and I delivered thee out of the hand of Saul.

2Sam 12:8  I let you take his family and his wives, and I made you king of Israel and Judah. As if that had not been enough, I would have given you more and more.

Nadat koning Dawid en Batseba ontug gepleeg het en ook haar man laat vermoor het, kom die profeet Nathan en bestraf die koning oor sy sonde. Hy meld dat God hom al Saul se vroue, byvroue, rykdom, skatte, grond en landerye gegee het en indien hy, wat Dawid was, gedink het dat dit te min na sy sin was, moes hy net sy mond oopgemaak het en God sou hom verder al die begeertes van sy hart gegee het.

Alhoewel ons, dalk ook soos Dawid, vir ’n tyd lank uit God se wil beweeg het, sien ons in die gedeelte hoe lyk die hart van God wanneer dit by sy kinders kom. Ons god het nie een suinige haar op Sy hoof nie en is die mees vrygewigste Wese wat daar in die ganse uitspansel is. Die vyand het egter daarin geslaag om die kerk te oortuig dat Hy ’n suinige God is en dit het weer tot gevolg dat so baie van God se kinders aan die agterspeen suig, omrede hulle nie durf waag om hulle hart se begeertes aan Hom bekend te maak nie. In die week gaan ons op die gedagte voort borduur en sien hoe vrygewig is ons God.

Kom ons bid: Vader ek dank U vandag dat U die mees vrygewigste wese is wat bestaan en dat U weet wat ek benodig nog voordat ek vra. Derhalwe gaan ek U vandag in Jesus Naam vir iets wonderliks in my lewe vertrou. Amen