Week 1 – Dag 2 – JY MAG MAAR JOU BEGEERTES AAN GOD BEKEND MAAK

Fil 4:6  Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.

Psl 21:2  Thou hast given him his heart’s desire, and hast not withholding the request of his lips. Selah

Ons leef met die gedagte dat dit verkeerd is om selfsugtige gebede hemelwaarts te rig, omrede ons slegs ons behoeftes aan God bekend kan maak en nie ons begeertes nie. Ons is geleer dat “we must pray our need, not our greed”, want die Here sal nooit die begeertes, wat ons onder “greed” klassifiseer, beantwoord nie. Dit is so jammer dat ons verkeerd geleer is, want die Bybel praat twee keer meer van ons begeertes as van ons behoeftes.

Wanneer ons die liefdevolheid van God se hart verstaan dan begryp ons dat Hy ons wil seën vêr bokant dit was ons kan verwag of droom. Dit is Sy geaardheid om diegene te seën wat die vrymoedigheid en die vrypostigheid het om hulle begeertes aan Hom bekend te maak. Ons God is nie ’n suinige God nie en kom ons begin om Hom in die saak te beproef.

Efe 3:20  En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk

Efe 3:20  Now to him who is able to do in full measure more than all our desires or thoughts, through the power which is working in us,

Kom ons bid saam: Vader dank U dat U nie ’n suinige God is nie, maar dat u die mees wonderlikste wese denkbaar is wat U kinders vêr bokant hulle verwagtinge wil seën. Daarom staan ek ook vanmôre in die ry en dank U by voorbaat dat U ook die begeertes van my hart in Jesus Naam ’n werklikheid gaan maak, Amen