Week 1 – Dag 3 – GOD SKEER AL SY KINDERS ONDER DIESELFDE KAM

1Kron 4:9  En Jabes was meer geëerd as sy broers; en sy moeder het hom Jabes genoem en gesê: Ek het met smart gebaar

1Kron 4:10  En Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê: As U my ryklik seën en my grondgebied vermeerder en u hand met my sal wees en U die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie! En God het laat kom wat hy begeer het

1Chron 4:9  Jabez was a very good man, who was better than his brothers. His mother said, “I have named him Jabez because I was in much pain when I had him.”

1Chron 4:10  And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh that thou would bless me indeed, and enlarge my border, and that thy hand might be with me, and that thou would keep me from evil, that it not be to my sorrow! And God granted him that which he requested.

Baie keer voel ons dat die lewe ons stief behandel net soos wat dit vir Jabez behandel het. In die dae waarin hy gelewe het, het die oudste seun met die helfte van die erfenis weggestap en is die res, wat dan oorgebly het, tussen die ander kinders verdeel. Dit blyk dat hy een van die jonger kinders was wat met ‘n mindere deel tevrede moes wees, want die lappie grond wat hy ontvang het, was heeltemal ontoereikend vir die drome wat hy vir sy lewe gekoester het.

Die woord verklaar dat hy meer geëerd as sy broers was. Wanneer ons die gedeelte in ander vertalings lees blyk dit dat hy die lewe van ‘n regverdige man gelei het. Hierdie man het besef dat slegs God die een of ander deur vir hom kon oopmaak sodat die begeertes van sy hart in ’n werklikheid kon omskep word. Wanneer ons sy gebed lees, sien ons hoedat hy sy begeertes bid, wat so baie mense as selfsugtig sal beskou, omrede hy reeds alles gehad het, maar hy wou nog meer gehad het. Die God wat nie kan verander nie het vir Jabez gegee wat hy gevra het. Dit is opmerklik dat hy groot vrymoedigheid moes gehad om sy hart se begeertes na God uit te roep:

Heb 10:35  Werp dan julle vrymoedigheid, wat ‘n groot beloning het, nie weg nie.

Heb 10:35  You should not, then, be casting away your boldness, which is having a great reward, “

Daar is belonings aan ons vrymoedigheid gekoppel is. Neem dus die vrymoedigheid sodat God jou kan beloon, deur jou begeertes te laat realiseer.

Kom ons bid: dankie Vader dat U nie die aannemer van die persoon is nie en omdat U nie witbroodjies of blouoogseuns en -dogters het nie, weet ek dat U, as die God wat dieselfde gister en vandag en tot in alle ewigheid is, aan my die begeertes van my hart in Jesus Naam gaan skenk en ek dank U by voorbaat daarvoor.