Week 1 – Dag 5 – MY BEGEERTES EN ‘N LOFPRYSENDE HART

Psl 37:4  en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.

Psl 37:4  Delight yourself in the LORD, and he will give you the desires of your heart.

Ons het in die week gesien hoedat ons ’n vrygewige God dien wat ons as Sy kinders wil seën vêr bokant wat ons kan dink of droom en dat ons nie net ons behoeftes hoef te bid nie maar ook ons begeertes. Ons behoeftes alleen kan ons so inperk soos wat Jabez se stukkie erfgrond hom ingeperk het, maar ons begeertes kan ons werklik op ’n ander geestelike en emosionele vlak van erkentenis en dankbaarheid jeens God bring. Ons moet net daarteen waak om nie ons begeertes op ’n vleeslike en sensuele vlak in te stel nie.

Wanneer ons na God geroep het en vind dat ons gebedsverhoring steeds talm om te realiseer, dan kan ons ’n verdere geestelike wet aktiveer. Ons moet ons in Hom verlustig.  Dit veronderstel dat ek ’n lofprysende en aanbiddende lewe moet lei, waarin ek gedurigdeur my verlustiging in Hom sal vind. Ons moet dus nie vreemdelinge in die troonkamer wees nie. Baie wat God in hul lewens wandel nie wil ken nie, en slegs in die troonkamer wil instorm wanneer hulle die een of ander begeerte aan Hom wil bekend maak, sal heel moontlik beskaamd staan.

Kom ons bid: Dankie, Vader dat ek na U troon van genade in Jesus Naam kan kom. Baie dankie dat ek weet dat wanneer ek aan U voete sit en my net in U grootheid en in U Almag en in U soetheid verlustig met vergenoeg doening, dan bring U my hart se begeertes tot verwerkliking. Amen