Week 2 – Dag 2 – DIE GESKENK MET DIE PIENK STRIK AAN

Die lewe behandel ons nie altyd regverdig nie en baie keer voel ons hoedat ons harte, letterlik en figuurlik, in duisend stukke deur ’n baie groot hamer verbrysel word. Ons weet nie waar om te begin om die stukke van ons lewe op te tel nie en is so gebreek dat ons nie meer lus het om die lewe met al sy uitdagings en eise in die oë te staar nie. Ons kan skaars asemhaal so erg is die pyn en die verlatenheid en die verwerping wat soos ’n kanker aan ons vreet.   

Luk 4:18  – Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees;

Luk 4:19  – Om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig.

Luk 4:18 – The Spirit of the Lord is on me, because I am marked out by him to give good news to the poor; he has sent me to make well those who are broken-hearted; to say that the prisoners will be let go, and the blind will see, and to make the wounded free from their chains

Die Here Jesus het spesiaal gekom om die te genees wat verbryseld van hart is en om ook aan die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur. Ek het een Sondag oggend ’n gesig gesien hoedat die engele op ’n baie lang leer met verskillende geskenke, wat God aan die mense stuur, in die bad van Betésda, wat in ons kerk gesetel is, afklim. Een engel het met ’n hart, wat met ’n pienk strik vasgebind is, in sy hande afklim; en die Here het vir my gesê dat hy ’n nuwe hart, vir die wat verbryseld van hart is, skenk.

Nie net gee Hy nuwe harte nie, Hy stuur ook die gebrokenes in vryheid weg nadat Hy die kettings van onvergewensgesindheid, van bitterheid en van wraak gedagtes afgehaal het. Alhoewel dit moeilik is om diegene te vergewe wat ons harte gebreek het, help die Here ons sodat ons hulle kan vergewe, nie omdat hulle dit verdien nie, maar sodat ons in vryheid kan wegstap.

Kom ons bid:

Hemelse Vader ek kom na U toe in die Naam van Jesus Christus en ek is so bly dat U hom gestuur het om mens te word sodat Hy die gebroke hart van my met ’n nuwe hart, wat met ’n pienk strik gebind is, kan vervang. Vader ek vra U dat U my sal help met bitterheid teenoor diegene wat my te nagekom het en help my om hulle te vergewe sodat U my in vryheid kan wegstuur, want ek wil weer vry wees sodat ek kan lewe. Amen