Week 2 – Dag 3 – WAAR IS DIE HERE IN MY TYD VAN NOOD?

Baie kere wanneer die groot hamers van die lewe en die skerp tonge my hart aan flarde het, dan wonder ek of die Here dit darem raakgesien het en of Hy bewus is van die pyn wat iewers diep in my binneste kom vasskop en nesmaak het. Weet Hy darem wat in my binneste aan die gang is? Dit is in sulke tye dat ons aan die liefde en die goedheid van God twyfel, veral wanneer die ou sielsvyand sulke tipe van gedagtes aanhoudend in my emosie belaaide gedagtewêreld kom afskiet. Maar dit is juis in hierdie tye dat Hy by ons is, al voel dit nie so nie:    

Jes 57:15  Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig is sy Naam: Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en (by die) nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes.

Isa 54:15For this is the word of him who is high and lifted up, whose resting-place is eternal, whose name is Holy: my resting-place is in the high and holy place, and with him who is crushed and poor in spirit, to give life to the spirit of the poor, and to make strong the heart of the crushed.

Dit is in sulke tye wanneer die Here nie net by jou kom kuier nie, maar by jou Hy kom woon totdat jy weer lewe en nie net asemhaal nie. Hy is soos die wonderlike bedagsame verpleegster wat spesiaal by jou kom woon en jou versorg, vertroos en bemoedig totdat jy weer moed geskep het om weer met die lewe aan te gaan. Hy kom in die hoedanigheid as die geneesheer wat met jou ’n pad stap totdat jy genees is. Slegs diegene wat deur die tipe van verbryseling gekom het weet dat dit nie net ’n sielepyn is nie, maar dat dit ook ’n letterlike en ligaamlike pyn in die hart is.

Toe ek my skooldae in die koshuis deurgebring het, het ons Sondae aande met die draagbare radio’tjie onder die kopkussing gelê en treffersparade geluister, en dan het ons na mense verlang wat ons nie geken het nie. Een van die groot treffers van daardie tyd het so geklink:-

”And how can you mend a broken heart? How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? How can you mend this broken man? How can a loser ever win? Please help me mend my broken heart and let me live again.” vandag besef ek dat net die Here ons met ons gebroke harte kan help.

Kom ons bid:

Vader ek dank U dat U Seun Jesus by my kom woon wanneer alles in my stukkend is, sodat Hy my kan genees en weer kan heelmaak. Ek is jammer dat ek aan U getrouheid en ondersteuning getwyfel het. Dankie dat U my weer kom heelmaak in Jesus Naam. Amen