Week 2 – Dag 4 – O JA, HY WEET VAN DIE STORMS IN JOU LEWE!

Jes 54:11  – Jy, ellendige, deur storm gejaagde, ongetrooste! Kyk, Ek lê jou stene in sier klei, en Ek grondves jou in saffiere;

Isa 54:11  – O troubled one, storm-crushed, uncomforted! see, your stones will be framed in fair colors, and your bases will be sapphires.

So baie mense staan langs geliefdes se grafte wat op sinnelose wyse die lewe gelaat het, met onbeantwoorde vrae en baie bitterheid. Baie mense lewe verdwaas voort nadat hulle lewensmaats hulle ingelig het dat hulle nie langer met met die huwelik wil voort gaan nie. Baie mense ken die bitterheid van verraad wanneer diegene wie hulle vertrou het hulle in die rug gesteek het deur met hulle geld te verdwyn. Wie ken die smart van die ouer wat langs die bed van ’n kind staan wat wreed verkrag en aangerand is, of van ’n ouer wat besig is om afskeid te neem van ‘n kind wat besig is om aan ’n ongeneeslike siekte te sterf.

Wie ken die ineenstorting van die mens se lewe wat summier afgedank is, nadat hy vir meer as veertig jaar by dieselfde maatskappy gewerk het, om die een of ander onbenullige rede. Wie is vertroud met die vrees en bewing van ’n vrou en kinders wat ineenkrimp wanneer die dronk pa laataand huis toe kom en almal as sy slaansak gebruik. Wie ken die vrese van die bruid vir die intieme, nadat sy vir baie jare lank deur haar pa of ander familielede seksueel gemolesteer is. Wie ken die verdwasing van die jong seun wat deur andere aangerand en gesodomiseer is. Wie ken die berou van die vrou wat HIV vigs positief is, nadat sy by ’n kantoor partytjie ontrou aan haar man was en dat hy nou besig is om daaraan te sterf nadat sy die siekte aan hom oorgedra het.

Wie kan hulleself met die volgende frase uit ons dagstuk identifiseer; ’’deur storm gejaagde”. So baie mense word deur die een of ander lewens storm voortgejaag en deur hulle trane dink hulle dat hulle alleen in die storm is, maar dit is nie waar nie. Die here is so bewus van al jou storms en van elke traan wat jy stort en Hy weet dat daar weer een of ander tyd heling en genesing kom. In die volgende dagstukkie sal ons die redes vir die lewens storms sien, maar weet God wil en gaan jou omstandighede herstel en met tyd kom daar berusting en genesing.

Kom ons bid:

Vader in die hemel ek is so dankbaar dat ek die vrymoedigheid kan neem om vanmôre in die Naam van U Seun Jesus na U te kom vir rus en vrede soos wat U die storm in my lewe aan ’n einde bring. Here daar is soveel dinge wat ek nie begryp nie, maar ek weet dat U dit wel eendag, wanneer die lewe vir my aan ’n einde gekom het, sal verklaar. Dankie, dat U my lewe weer kom mooimaak. Amen.