Week 2 – Dag 5 – HOEKOM LAAT GOD TOE DAT EK DEUR DIE LEWE SE STORMS GAAN?

God weet dat so baie dinge in ons lewens onvermydelik is. Slegte- en vreeslike dinge gebeur ook met goeie mense wat ’n intieme pad met die Here wandel. die vyand is lief om ons te bombardeer met negatiewe gedagtes wanneer ons die een of ander slegte tyding ontvang het, en dan laat hy ons glo dat ons die een of ander sonde gepleeg het waarvoor ons nou gestraf word.

1 Kon 17:18 – Toe sê sy vir Elia: Wat het ek met u te doen, man van God! U het na my gekom om my ongeregtigheid in gedagtenis te bring en my seun dood te maak!

1 Kings 17:18  – The woman asked Elijah, “What do you and I have in common, man of God? Did you come here to remind me of my sin and kill my son?”

Ons maak die verkeerde besluite en neem die verkeerde opsies en dan sit ons met die kastaiings wat uit die vuur gekrap moet word. Baie keer is ons net die verkeerde tyd op die verkeerde plek, en dan is ons aan die ontvangs kant van dit wat pyn en verwarring bring. Ongelukke gebeur en die vyand wat gekom het om te steel, te slag en te verwoes is hard besig om te werk. Die Bybel spreek hom ook aan as die mense moordenaar. Kom ons kyk wat sê die volgende gedeelte:

2 Kor 1:3 – Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting,

2 Cor 1:3 – May the God and Father of our Lord Jesus Christ, who is the Father of compassionate feelings and the God of all comfort, be praised

2 Kor 1:4 – wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word.

2 Cor 1:4 – He encourages us when we have any kind of trouble. This is why we are able to encourage people who are having all kinds of trouble. We use the help which God gives us!

Hier sien ons dat slegs diegene wat ’n spesifieke pad van smart geloop het, andere wat so pas op daardie pad van smart beland het, werklik kan help. Hulle dink nie hoe daardie persoon moet voel nie, hulle weet hoe daardie persoon voel. Daarom kan hulle weer op hul beurt die genade en die ondersteuning, wat hulle eens van die Here ontvang het, oordra aan die persoon wat so pas in ’n storm beland het. Die doel van alles is om andere met werklike empatie te kan ondersteun, om saam met hulle te kan ween en by hulle in te haak op die pad van genesing en herstelling, wanneer ons die pad saam met hulle stap.

Kom ons bid:

Dankie here dat U die God van alle vertroosting en ontferminge is en dat U my eendag gaan help om andere te vertroos met dieselfde vertroosting wat ek nou van U ontvang. Alhoewel ek nie alles verstaan nie begryp ek dat omdat die wêreld nie regverdig jeens U opgetree het toe hulle U onskuldig aan die kruishout vasgenael het nie, sal die wêreld ook nie regverdig met my wees nie. Dankie dat U my vertroos en al die kwellings uit my lewe uit in Jesus Naam gaan verwyder. Amen.