Dagstukkies

Welkom by die Nuwe Lewe Aanbiddingsentrum se Artikel-blad.

Ons blog word gereeld opgedateer so kom loer gerus in by ons en geniet die artikels.

Week 1

Dag 1
ONS GOD IS ALLES BEHALWE SUINIG

Nadat koning Dawid en Batseba ontug gepleeg het en ook haar man laat vermoor het, kom die profeet Nathan en bestraf die koning oor sy sonde. Hy meld dat God hom al Saul se vroue, byvroue, rykdom, skatte, grond en landerye gegee het en indien hy, wat Dawid was, gedink het dat dit te min na sy sin was, moes hy net sy mond oopgemaak het en God sou hom verder al die begeertes van sy hart gegee het…

Geskryf deur:

Pastoor Danny Boyens

Week 1

Dag 2
JY MAG MAAR JOU BEGEERTES AAN GOD BEKEND MAAK

Ons leef met die gedagte dat dit verkeerd is om selfsugtige gebede hemelwaarts te rig, omrede ons slegs ons behoeftes aan God bekend kan maak en nie ons begeertes nie. Ons is geleer dat “we must pray our need, not our greed”, want die Here sal nooit die begeertes, wat ons onder “greed” klassifiseer, beantwoord nie. Dit is so jammer dat ons verkeerd geleer is, want die Bybel praat twee keer meer van ons begeertes as van ons behoeftes.

Geskryf deur:

Pastoor Danny Boyens

Week 1

Dag 3
GOD SKEER AL SY KINDERS ONDER DIESELFDE KAM

Baie keer voel ons dat die lewe ons stief behandel net soos wat dit vir Jabez behandel het. In die dae waarin hy gelewe het, het die oudste seun met die helfte van die erfenis weggestap en is die res, wat dan oorgebly het, tussen die ander kinders verdeel. Dit blyk dat hy een van die jonger kinders was wat met ‘n mindere deel tevrede moes wees, want die lappie grond wat hy ontvang het, was heeltemal ontoereikend vir die drome wat hy vir sy lewe gekoester het.

Geskryf deur:

Pastoor Danny Boyens

Week 1

Dag 4
HOE OM GOD SE HAND IN BEWEGING TE KRY

Wanneer dit voel of jou gebede kragteloos is deurdat niks gebeur nie, wil ek jou ten sterkste aanraai om na God te roep. Indien jy bang is dat die bure sal dink dat iemand besig is om jou aan te rand, druk jou kop in die wasmandjie of kussing en roep daar na God, want dit sal jou stem demp of klim in jou kar en roep dan op jou hardste na God. 

Geskryf deur:

Pastoor Danny Boyens

Week 1

Dag 5
MY BEGEERTES EN 'N LOFPRYSENDE HART

Wanneer ons na God geroep het en vind dat ons gebedsverhoring steeds talm om te realiseer, dan kan ons ’n verdere geestelike wet aktiveer. Ons moet ons in Hom verlustig.  Dit veronderstel dat ek ’n lofprysende en aanbiddende lewe moet lei, waarin ek gedurigdeur my verlustiging in Hom sal vind. Ons moet dus nie vreemdelinge in die troonkamer wees nie. Baie wat God in hul lewens wandel nie wil ken nie, en slegs in die troonkamer wil instorm wanneer hulle die een of ander begeerte aan Hom wil bekend maak, sal heel moontlik beskaamd staan.

Geskryf deur:

Pastoor Danny Boyens

Week 2

Dag 2
DIE GESKENK MET DIE PIENK STRIK AAN

Die lewe behandel ons nie altyd regverdig nie en baie keer voel ons hoedat ons harte, letterlik en figuurlik, in duisend stukke deur ’n baie groot hamer verbrysel word. Ons weet nie waar om te begin om die stukke van ons lewe op te tel nie en is so gebreek dat ons nie meer lus het om die lewe met al sy uitdagings en eise in die oë te staar nie. Ons kan skaars asemhaal so erg is die pyn en die verlatenheid en die verwerping wat soos ’n kanker aan ons vreet.   

Geskryf deur:

Pastoor Danny Boyens

Week 2

Dag 3
WAAR IS DIE HERE IN MY TYD VAN NOOD?

Baie kere wanneer die groot hamers van die lewe en die skerp tonge my hart aan flarde het, dan wonder ek of die Here dit darem raakgesien het en of Hy bewus is van die pyn wat iewers diep in my binneste kom vasskop en nesmaak het. Weet Hy darem wat in my binneste aan die gang is? Dit is in sulke tye dat ons aan die liefde en die goedheid van God twyfel, veral wanneer die ou sielsvyand sulke tipe van gedagtes aanhoudend in my emosie belaaide gedagtewêreld kom afskiet.

Geskryf deur:

Pastoor Danny Boyens

Week 2

Dag 1
GEKNAKTE RIETE OP DIE LEWE SE ASHOPE

Ons besef nie altyd hoe ‘n wonderlike en fantastiese wese die Here is nie. Die duiwel is lief om die Here aan die mens voor te hou as die ongenaakbare, genadelose God wat ons vir die geringste oortreding wil straf, maar dit is natuurlik van alle waarheid ontbloot

Geskryf deur:

Pastoor Danny Boyens

Week 2

Dag 5
HOEKOM LAAT GOD TOE DAT EK DEUR DIE LEWE SE STORMS GAAN?

God weet dat so baie dinge in ons lewens onvermydelik is. Slegte- en vreeslike dinge gebeur ook met goeie mense wat ’n intieme pad met die Here wandel. die vyand is lief om ons te bombardeer met negatiewe gedagtes wanneer ons die een of ander slegte tyding ontvang het, en dan laat hy ons glo dat ons die een of ander sonde gepleeg het waarvoor ons nou gestraf word.

Geskryf deur:

Pastoor Danny Boyens

Week 2

Dag 4
O JA, HY WEET VAN DIE STORMS IN JOU LEWE!

So baie mense staan langs geliefdes se grafte wat op sinnelose wyse die lewe gelaat het, met onbeantwoorde vrae en baie bitterheid. Baie mense lewe verdwaas voort nadat hulle lewensmaats hulle ingelig het dat hulle nie langer met met die huwelik wil voort gaan nie. Baie mense ken die bitterheid van verraad wanneer diegene wie hulle vertrou het hulle in die rug gesteek het deur met hulle geld te verdwyn. Wie ken die smart van die ouer wat langs die bed van ’n kind staan wat wreed verkrag en aangerand is, of van ’n ouer wat besig is om afskeid te neem van ‘n kind wat besig is om aan ’n ongeneeslike siekte te sterf.

Geskryf deur:

Pastoor Danny Boyens