Leierskap Blad

Welkom by die Nuwe Lewe Aanbiddingsentrum Leierskap-blad. Hier kan U meer te wete kom van ons.

Wie is ons?

Ons is ‘n onafhanklike, lewendige en gemaklike gemeente waar daar geestelike vryheid heers. Ons aanbid die Here in gees en in waarheid en op ’n meelewende en interaktiewe wyse. Die Bybel verklaar dat God gedurig op soek is na mense wat Hom in gees en in waarheid wil aanbid omrede Hy in opregtheid aanbid wil word.

Danny Boyens

Pastoor Danny Boyens

Hy is ‘n apostoliese vader wat seuns en dogters in die gees oprig terwyl hy sterk in die apostoliese, profetiese en lerende bedieninge vloei.

 • As ’n jong man van 19 jaar, kom hy op 13 Oktober 1974 kragdadig tot bekering. Twee maande later word hy ooreenkomstig Mattheus 28:19 by wyse van drie voudige onderdompeling gedoop. Gedurende 1978 word hy met die Heilige Gees gedoop en as bewys hiervan spreek hy in vreemde tale ooreenkomstig Handelinge 2:4.
 • Gedurende 1979 roep God hom tot die voltydse bediening en volg hy in die voetspore van sy pa en oupa, wat beide as pastorein die AGS van SA gedien het. Na sy teologiese opleiding neemhy beroepe aan na onder andere Welkom, Warmbad, Jeffreysbaai en sedert Junie 2003 is hy in Humansdorp.
 • Gedurende Maart 2012 gee God aan hom die opdrag om ’n Bybelskool te begin n.a.v. Amos 8:11- omdat die Here op die drempel staan om ’n honger t.o.v. Sy woord die ganse land in te stuur.
 • Die Nuwe Lewe Bybelskool is twee maande daarna gebore. Al die vakke, wat die vrug van veertig jaar se Bybelstudies is, is deur homself geskrywe. Hy ontvang sy doktorale graad in Teologie (DTh) in Junie 2013 as erkenning van die 24 vakke wat hy geskrywe het.
Maureen Boyens

Maureen Boyens

Sy het ‘n sterk profetiese en sang bediening en was vir 11 jaar die lofprysing en aanbidding leier in die gemeente. Sy vloei veral sterk in profetiese en vrye aanbidding.

 • Sy het verskeie geestelike liedere geskryf en getoonset waarvan sommige vandag deur bekende Christelike sangers gesing word.
 • Sy is ‘n bekwame spreekster by konferensies en funksies, sowel as ‘n gesalfde prediker van die evangelie van Jesus Christus.
 • Sy het van jongs af die Here gedien en reeds op ’n ouderdom van 12 jaar het sy haar laat doop by wyse van onderdompeling.
 • Die begeerte en honger het gegroei en na jare van afwagting is sy in Mei 1989 gedoop met die Heilige Gees asook tale spraak. Sy het haarself ook as ‘n personeelbeampte bekwaam en was vir jare in diens van ‘n groot maatskappy gewees.
 • Haar begeerte is om die Koninkryk van God te bedien en te leer om aanbidding as ‘n lewenstyl aan te kweek.
2016-06-30 09.50.34
Celest Wait

Pastoor Celest Wait

Opleiding:
 • 2002 – 2004 CFNSA (Christ For the Nations Bybel Skool, Jeffreysbaai) 2 jaar teorie en 1 jaar prakties.
 • 2005 – 2010 BTH Graad (Auckland Park Teologiese Kollege) 4 jaar teorie en 1 jaar prakties
 • 2010 word as AGS pastoor georden
 • 2015 – Nuwe Lewe Bybelskool Humansdorp.
Ondervinding:
 • Celest het met jeugwerk begin toe sy in in Graad 9 (1998) was. Die gemeente se jeugpastoor het ‘n paar van hulle onder sy vlerk ingeneem en hulle begin oplei. Nie lank daarna, het hy ‘n beroep aanvaar en die span waar Celest in was het die jeug oorgeneem en verder hanteer. Sy was betrokke met dit tot en met haar matriek jaar (2001).
 • Na matriek, is Celest na CFNSA toe in Jeffreysbaai waar sy as student daar die jeug oorgeneem het en opgebou het. Sy het haar studies by Aucklandpark Teologiese Kollege d.m.v. korrespondensie voltooi. Gedurende hierdie tyd (2005 – 2010) het sy in die AGS Despatch gemeente met die jeugbediening en ook by JOT klasse betrokke geraak in daardie omgewing.
 • Na haar ordering in Mei 2010, het sy ‘n beroep aanvaar as Jeugpastoor in Middelburg, Ooskaap en sy was daar betrokke gewees tot en met einde Augustus 2014. Sy het toe ‘n beroep ontvang en aanvaar by die Nuwe Lewe Aanbiddingsentrum. Gedurende haar tydperk in Middelburg was sy  betrokke by die JOT klasse van die Hoërskool sowel as ook die span wat by die studentekerk by Grootfontein Landbou Kollege begin het.
 • Sy is tans betrokke by Nico Malan Hoëskool Humansdorp en Stilting Laërskool