N.L.A | Aanlyn.Preke

Baie welkom by die Nuwe Lewe Aanbiddingsentrum Aanlyn Preke-blad. Vind die sleutels vir stroom dienste en “podcasts” hier onder.

N.L.A. | Aanlyn Preke

Ons het podcasts en internet stroom dienste beskikbaar. 

Indien U na enige van ons dienste wil kyk, kan U gerus die sleutels hieronder gebruik om na ons stroomdienste of podcast geneem te word.

Aanlyn Dienste

GOD is nogsteeds in beheer.
Pastoor

Danny Boyens