Waardes

Welkom by die Nuwe Lewe Aanbiddingsentrum Waardes Blad.

Wie is ons?

Ons is ‘n onafhanklike, lewendige en gemaklike gemeente waar daar geestelike vryheid heers. Ons aanbid die Here in gees en in waarheid en op ’n meelewende en interaktiewe wyse. Die Bybel verklaar dat God gedurig op soek is na mense wat Hom in gees en in waarheid wil aanbid omrede Hy in opregtheid aanbid wil word.

Ons Waardes:

Ons motiewe en werksaamhede voldoen aan die volgende waardes:

Lojaliteit

Ons lojaliteit is by God en Sy Woord.

Respek

Ons poog om God se Woord in ons daaglikse handel en wandel uit te beeld.

Integriteit

Ons ag ander hoër as onsself.

Eenvoud

Die eenheid van die gemeente is belangriker as ons persoonlike voor en afkeure.

Omgee / vereenselwigheid

Om die wêreld deur ander se oë te sien en om hulle dan vanuit daardie oogpunt te help.

Verantwoordelikheid

Die verantwoordelikheidword ons opgelê om mekaar as gelowiges te vermaan na mate ons die dag sien nader kom (Heb. 10:25).

Belange

Dit gaan nie om ons belange nie, maarom die belange van Christus en ons mede gelowiges